วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

เครื่องรับ 40 Mini receiver
เป็นเครื่องรับวิทยุระบบ DC แบบง่าย ๆ ผลิตความถี่ด้วย VXO (7.030 MHz) Bandwidth ประมาณ 4-5 KHz ใช้ NE602 ในภาครับ และ LM386 ในภาคขยายเสียง วงจรนี้เน้นให้มีขนาดเล็ก ใช้แรงดันไฟเลี้ยงจากถ่าน 9 โวลต์ ใช้หูฟังแทนลำโพงขนาดใหญ่ จากการทดลอง สามารถรับสัญญาณได้ดี แม้ว่าใช้สายอากาศง่าย ๆ อย่างไดโพลก็ตาม

Capacitor
0.1uF = 104
180pF = 181
270pF = 271
0.01uF = 103
15pF = 15 หรือ 150
22pF = 22 หรือ 220
100pF = 101ขดลวด 15 uH ใช้ขดลวดสำเร็จรูป อาจจะใช้ค่า 10- 12 uH ก็ได้ 
ขดลวด 1.5 uH ใช้ลวดขนาดเล็กพันบนแกน T37-2 (แกนสีแดง) จำนวน 19 รอบเวอร์ชั่น 14 MHz สามารถทำได้โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์บางตัว จากการทดลองพบว่าถ้าใช้แร่ 14.060 MHz สามารถรับได้ในช่วง 14.056-14.064 MHz โดยประมาณการต่อสาย (ให้ดูเฉพาะการต่อสาย อย่าดูการลงอุปกรณ์บนแผ่น PCB ในรูปนี้)

ไม่มีความคิดเห็น: