วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

ทำไมต้องใช้คำว่า QRX

ทำไมบรรดาชาว HAM ทั้งหลายจึงนิยมใช้รหัส QRX แทนที่จะใช้คำว่า Wait เพื่อต้องการหยุดติดต่อกันชั่วคราว ซึ่งรหัส QRX น่าจะเป็นคำถามมากกว่าที่จะเป็นคำใช้แจ้งหยุดติดต่อของชาว HAM
http://www.hs8jyx.com/

ไม่มีความคิดเห็น: