วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรม N1MM Logger กับการแข่งขัน CQ WW VHF


การใช้โปรแกรม N1MM Logger กับการแข่งขัน CQ WW VHF
ก่อนอื่นเข้าไปโหลดโปรแกรม ได้ที่ http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.phpการติดตั้งต้องติดตั้ง 2 ขั้นตอน คือตอนแรกให้ติดตั้ง N1MM Base Install ก่อน จากนั้นติดตั้ง N1MM Latest Updates

ลองเปิดโปรแกรมดู หน้าตาจะเป็นดังรูปครับถ้าใช้โปรแกรมนี้ครั้งแรก ต้องตั้งค่า ข้อมูลสถานีก่อน โดยไปที่ Config ดังรูปกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามความเป็นจริง เช่น Callsign ชื่อ ที่อยู่ เครื่องรับส่ง สายอากาศ เป็นต้น

เริ่มด้วยการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ เพื่อการแข่งขัน CQ WW VHF โดยเฉพาะ (อาจจะใช้ฐานข้อมูลเดิมก็ได้)จากนั้นสร้าง New Log ขั้นมา ตามรูปเลือกรายการแข่งขันเป็น CQWWVHF เติมวันที่แข่งขันให้ถูกต้อง และไม่ต้องตกใจ ข้อมูล อื่น ๆ สามารถแก้ใขได้ภายหลังเมื่อถึงเวลาแข่งขัน เราก็ CQ ติดต่อสมาชิก แล้วกรอกข้อมูล ตามรูป ข้อมูลที่ต้องการคือ Callsign ของคู่สถานี, Snt./รายงานสัญญาณที่เราส่งไป, Rcv/รายงานสัญญาณที่เรารับได้ และ Grid


สำหรับเวลา (เวลาสากล/UTC) และจำนวนคะแนน ตัวคูณ ตัวโปรแกรมจะจัดการให้เราเอง 

ถ้าโปรแกรม ยังเป็นระบบ SSB หรือ CW อยู่ เราก็เปลี่ยนเป็นระบบ FM ได้ โดยการพิมพ์ FM แล้ว Enter ได้เลย

เมื่อแข่งขันเสร็จเรียบร้อยเราก็ Generate Cabrillo File ไปให้กรรมการผู้จัดการแข่งขัน เป็นไฟล์แบบ Cabrillo
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วแนบไฟล์ตัวนี้ส่งไปยังกรรมการการแข่งขัน (ชื่อไฟล์ จะเป็นชื่อ Callsign.Log)


  • CATEGORY-OPERATOR:  MULTI-OP - SINGLE-OP - ROVER - HILLTOPPER - CHECKLOG (เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • CATEGORY-BAND: ALL 50 144 (เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง) สำหรับบ้านเราก็คือ 144
  • CATEGORY-POWER: HIGH LOW หรือ QRP (เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง)FM QSOs ให้เปลี่ยนเป็น PH (Phone)  
  •  
    ในกรณีที่ลงแข่งแบบ Rover เวลาเปลี่ยน Grid ให้ไปแก้ไข Grid ใหม่ที่ Rover QTH ในหน้าต่าง Edit Station Information ด้วย ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะมองว่าเราออกอากาศจาก Grid เดิมตลอด
 
 
ข้อมูลในไฟล์ Cabrillo ก็จะได้มาคล้าย ๆ ในรูป 
ยกตัวอย่างว่าผมออกอากาศใน Grid  NJ99 ต่อมาได้เปลี่ยน Grid เป็น NJ98 สามารถติดต่อสถานีเดิมที่เคยติดต่อแล้วใน Gird ก่อนหน้าได้โดยโปรแกรมไม่ฟ้อง Dupe!.


ในช่วงเวลาที่สมาชิกในความถี่มีน้อยไม่อยากเหนื่อยกับการ CQ โปรแกรม N1MM Logger ช่วยเราได้  
ตัวอย่างการต่อชุด Sound interface ระหว่างโปรแกรม N1MM กับวิทยุ IC-2200  ตั้งค่าให้โปรแกรม CQ แบบ Auto เราไม่ต้องเหนื่อยกับการ CQ อยู่ตลอดเวลา โดยครั้งแรกเราต้องบันทึกไพล์เสียงต่าง ๆ ของเราไว้ก่อน

สามารถดูวงจรได้ที่ http://qrp-kit.blogspot.com/2011/07/interface.html 

ตัวอย่างการตั้งค่า คลิกขวาที่ หน้าจอหลักจะมีหน้าจอดังรูปขึ้นมา


คลิกขวาใน function ที่ต้องการแก้ไข เลือก Insert wav filename จากนั้นก็เลือกไฟล์เสียงที่เราบันทึกไว้ให้ถูกต้อง เช่น F1 เป็นการ CQ เราก็เอาไฟล์เสียง CQ ของเราไปใช้ ถ้ายังไม่ได้บันทึกสามารถทดลองใช้ไฟล์เสียงเดิมของโปรแกรมดูได้ครับ เพื่อเป็นการทดลองการตั้งค่า ถ้าทุกอย่างถูกต้อง เวลากด F1 จะมีเสียง CQ ออกจากลำโพง ถ้าต้องการใช้โปรแกรม CQ ซ้ำแบบ Auto สามารถทำได้โดยเลือกที่ CQ Repeat และตั้งค่าระยะห่างในการ CQ แต่ละครั้งได้ที่ CQ Repeat time โปรแกรมจะหยุด CQ เมื่อเรายกเลิก หรือ เมื่อเราพิมพ์ Callsign ของเพื่อนสมาชิกเข้าไป

ไม่มีความคิดเห็น: