วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ทดลองสร้างสายอากาศยากิ 2 E ความถี่ 21 MHz

ทดลองสร้างสายอากาศยากิ 2 E ความถี่ 21 MHz เป็นโครงงานระยะยาว โดยเอาต้นแบบมาจาก http://dk7zb.darc.de/2-Ele-Kurzwelle/2-Ele-15m-Ref.htmเมื่อได้ต้นแบบแล้วก็สั่งอลูมิเนียมมาจาก กทม การจัดส่งอาจจะยากสักหน่อย


ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.dl1nux.de/de/amateurfunk/antennenbau/1-2ele-yagi-21-mhz.htmlเป็นโครงงานระยะยาวนะครับ ค่อย ๆ สะสมวัสดุไปทีละนิด ๆ
ท่อขนาด 25mm และ 20 mm ต่างกันมากไปหน่อย เลยต้องเสริมอลูมิเนียมแบบในรูปครับสาย RG179 สำหรับ Matching

บาลัน 1 :1 ด้วยแกน FT140-43 และ สาย RG58


 ทดลองวัดบาลันด้วยเครื่องมือวัดสายอากาศที่เราสร้างขึ้น


DK7ZB-Match

 (from http://dk7zb.darc.de/dk7zb-match.htm)

 (from http://www.arcticpeak.com/antennapages/quarter-wave_transformer.htm)

Zi =  imperdance ของสาย Coaxial ที่มาจากวิทยุรับส่งมีค่าเท่ากับ 50 โอห์ม
Zl = imperdance ของโหลด ในที่นี้คือสายอากาศยากิมีค่าเท่ากับ 28 โอห์ม
Zo = imperdance ของสาย coaxial ที่จะนำมา match 

สายนำสัญญาณ 75 โอห์ม ขนานกัน 2 เส้นมาจากสูตร
Zo = zi *zl  
ในที่นี้ก็คือ zo =50*28
= 37.4 โอห์ม
นำสายนำสัญญาณ 75 โอห์มมาขนานกัน 2 เส้นได้ความต้านทาน 37.5 โอห์ม ถือว่าค่าใกล้เคียงกันมากผมทดลองด้วย R25 โอห์ม ถ้าต่อตรง ๆ กับวิทยุเลย จะอ่านค่า SWR ได้ 1.5 :1 แต่ถ้าผ่านวงจร Match แบบในรูปจะอ่านค่าได้ 1:1 เลยทีเดียว


ทดลองใช้งานวันแรกหันไปทางยุโรปเล่นตอนกลางคืน ติดต่อยุโรปได้ดีมากจนน่าพอใจ


ไม่มีความคิดเห็น: