วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เปิดฝา ICOM IC 2200H ให้ชม

เปิดฝา ICOM IC 2200H ให้ชม

คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC 2200-T

คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC 2200-T

คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC 2200-T

คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC 2200-T

คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC 2200-T

คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC 2200-T

D 13 ไดโอดตัวนี้ถ้าถอดออกจะสามารถส่ง 136-174 MHz (เปิดแบนด์) ถ้าใส่กลับเข้าไปก็จะปิดแบนด์

http://www.hs8jyx.com/html/ic_2200.html


ไม่มีความคิดเห็น: