วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Thailand Field Day Contest 2010 ของ HS8JYX

Thailand Field Day Contest 2010 ของ HS8JYX

การแข่งขันในปีนี้ ผมเลือกลงแข่งขันแบบ Class E : Single Operator, QRO Home Stationสายอากาศที่เลือกใช้เป็น สายอากาศรอบตัว 1 ต้นและสายอากาศ Yagi 13e 1 ต้น ส่วนเครื่องส่งเป็น Icom IC-2200-Tบรรยากาศภายในบ้าน

การแข่งขันครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ 96 QSOs (หักสมาชิกที่ซ้ำ ๆ ออกหมดแล้วนะ) ซึ่งมาจาก 8 จังหวัดภาคใต้ ไกลสุดก็คงเป็นทีมจากจังหวัดปัตตานี E29AN สมาชิกที่มากก็เป็นสมาชิกในพื้นที่ของกระบี่เอง

http://www.hs8jyx.com

ไม่มีความคิดเห็น: