วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Band Plan คืออะไรBand Plan คือแผนการใช้งานความถี่ หมายถึงการวางแผนใช้งานความถี่วิทยุ ซึ่งจะกำหนดว่า ความถี่ทั้งหมดในโลกมีอะไรบ้าง แบ่งออกเป็นกี่ย่านความถี่ และแต่ละย่านความถี่จะใช้ในกิจกรรมอะไรและในกิจการนั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่ จะสามารถใช้งาน ติดต่อรุปแบบใด ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้คือฝ่ายบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข


ข้อมูลจาก 100 วัตต์ เล่มที่ 68 พ.ศ 2543

ไม่มีความคิดเห็น: