วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บรรยากาศการสอบนักวิทยุสมัครเล่นอเมริกาในเมืองไทย 11 ธันวาคม 2553 - US Ham Radio Exam in Thailand 2010

บรรยากาศการสอบนักวิทยุสมัครเล่นอเมริกาในเมืองไทย 11 ธันวาคม 2553 - US Ham Radio Exam in Thailand 2010
สถานที่สอบ ม.กรุงเทพHS8GLR, E22TV

 

บรรยากาศก่อนสอบ


รอลุ้นผลคะแนนหน้าห้องสอบ 

สอบผ่านแล้วก็ออกไปรับ ใบ CSCE


ใบ CSCE 

การสอบนักวิทยุสมัครเล่นของอเมริกา มีแนวคิดที่แปลกไปจากการสอบนักวิทยุสมัครเล่นของไทย ยกตัวอย่างเช่น จากการเก็บเงินค่าสอบ 15 ดอลล่า สามารถสอบได้ถึง 3 ขั้น ถ้าผู้เข้าสอบพร้อม แต่ถ้าท่านไม่พร้อม ท่านทำข้อสอบไม่ได้ ท่านอยากสอบใหม่ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก 15 ดอลล่า เรียกว่าจ่ายกันจนกว่าจะสอบได้ การทำแบบนี้กระตุ้นให้ทุกท่านต้องอ่าน เพราะคงไม่มีใครอยากจ่ายเงินไปเปล่า ๆ 

การสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง (Extra) เช่น การให้เลือก Callsign ได้ตามความชอบ (Callsign ที่เลือกต้องว่าง) สามารถใช้ Callsign สั้น ๆ ได้เพื่อง่ายต่อการเรียก การจดจำและการออกเสียง  มีการเว้นความถี่ช่วงเล็ก ๆ ให้เป็นพิเศษสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้นักวิทยุสมัครเล่นอยากจะอัปเกรดตัวเองเพื่อให้ได้สิทธิเหล่านั้น 
สำหรับข้อสอบ ถ้ามองดูแล้วก็เป็นความรู้พื้นฐานขั้นต่ำที่นักวิทยุสมัครเล่นแต่ละขั้นควรจะรู้ก่อนที่จะออกไปใช้งานความถี่จริง ๆ โดยที่ขั้นแรก เพิ่งเข้ามาวงการวิทยุสมัครเล่นใหม่ ๆ ก็ควรจะรู้กฏต่าง ๆ เสียก่อน เลยออกข้อสอบพวกนี้มากหน่อย พอมาขั้นกลาง เริ่มมีความถี่ใหม่ ๆ ให้ใช้สามารถติดต่อได้รอบโลก ควรจะรู้เรื่อง หลักการติดต่อ การแพร่กระจายคลื่น พอมาถึงขึ้นสุดท้าย ขั้นสูง พวกนี้เล่นมาพอสมควรแล้ว ควรจะคิดเองทำอะไรเอง ก็เลยมาเน้นทางด้านเทคนิค ทั้งสายอากาศ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

การจำข้อสอบทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ไม่ควรทำอย่างนั้น เราควรจะทำความเข้าใจ และแตกประเด็นออกไปว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้น ต้องเป็นอย่างนี้ รวมกลุ่มกันติวข้อสอบ เราเก่งคนเดียวไม่มีความหมายเท่า เก่งทั้งกลุ่ม เก่งทั้งจัดหวัด และเก่งทั้งประเทศ ท้ายที่สุดเราจะมีความสนุกกับวงการวิทยุสมัครเล่นอีกมากมายครับ 

** ขอบคุณรูปภาพจากเพื่อนสมาชิกด้วยครับ ** 

ผลการสอบ US AMATEUR RADIO EXAM เมื่อวันที่ 11 และ 12 ธันวาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) มีดังนี้

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553
1.   HS2JFW / K2JFW      Extra Class
2.   E20EHQ / KB3KCI      Extra Class
3.   JA1GQC / KH0WL      ไม่ผ่าน (Hold General Class)
4.   XW1A                     General Class
5.   HS1IWX                  General Class
6.   E27EK                     Extra Class
7.   E21IZC                   Tech Class
8.   HS4SCI                   General Class
9.   E20TCM                  Tech Class
10. HS8GLR                    ไม่ผ่าน
11. E22TV                      ไม่ผ่าน
12. E20YSR                     ไม่ผ่าน
13. E20PFE                     Tech Class
14. N0CTM                      ไม่ผ่าน (Hold Tech Class)
15. HS8JYX                     Extra Class
16. HS4RAY                     Extra Class
17. HS1XFR                     General Class
18. HS0ZEU / DL2EBR        Extra Class
19. HS7UCQ                    General Class
20. HS0QCN                    Tech Class
21. HS1ASC                    Tech Class
22. Mr.Ye Long                Tech Class
23. HS4ESF / W4ESF         ไม่ผ่าน (Hold General Class)
24. HS1BLJ                      Tech Class


วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553
1.  HS0ZCW / K4VUD         ไม่มาสอบ
2.  HS0ZFE  / KF6VCI         ไม่มาสอบ
3.  E22JQM                       Tech Class
4.  XW1A                         Extra Class
5.  HS4ROI                       Tech Class
6.  HS8VZW                      ไม่ผ่าน
7.  Mr.Dawut Suwannarin    General Class
8.  E29MAX                       ไม่ผ่าน
9.  E22JZH                        Tech Class
10.HS1NIV                         ไม่ผ่าน


สรุปได้ดังนี้
ผู้เข้าสอบ 34 คน

Extra Class    จำนวน  7 คน
General Class จำนวน  6 คน
Tech Class    จำนวน 10 คน
ไม่ผ่าน             จำนวน  9 คน
ไม่มาสอบ         จำนวน  2 คน
ข้อมูลจาก http://www.e21eic.net/smf

ไม่มีความคิดเห็น: