วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

CQ160 CW ปี 2011 ของ HS8JYX

ผมเดินทางออกจากบ้านด้วยความเร่งรีบ เนื่องจากฝนตกหนักมาก ติดตั้งสายอากาศแบบ inverted L อย่างง่าย ๆ ไม่สูงมากนัก เท่าที่พอจะหาวัสดุได้เนื่องจากฝนตกมาก ไม่สามารถติดตั้งสายอากาศได้อย่างเหมาะสม สายอากาศมีค่า SWR สูง ผมจึงไม่สามารถเพิ่มกำลังส่งได้ เลยต้องลดกำลังส่งมาเล่นแบบ QRP 


 แหล่งพลังงานใช้จากภาคจ่ายไฟแบบสวิชชิ่ง 12 โวลต์ น้ำหนักเบามาก (homebrew)

ผลการติดต่อได้แค่ 3 สถานีครับ จาก มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย แล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: