วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Arrl VE (Volunteer Examiner ) ของ AG6BD - HS8JYX


Extra Class Accredited Volunteer - AG6BD


Volunteer Examiner Accredited by ARRL

ไม่มีความคิดเห็น: