วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

การติดต่อในความถี่ 18 MHz หรือ ความยาวคลื่น 17 เมตร


จากการ CQ อยู่หลายช่วงเวลาที่ความถี่ 18 MHz พบว่า เวลากลางดึก ถึงหลังเทียงคืน สามารถ ติดต่อ ยุโรป และอเมริกา ได้ดี และสถานีจากประเทศไทย ก็เป็นที่ชื่นชอบของนัก DX เพราะมีนักวิทยุไทยออกอากาศในความถี่ 18 MHz น้อย


YU1CCN6WINSP2EWQ
W4UATRK6CM


UA4CRIZ3EXA
EA1FA


LY2FN 


ON4LDU

ไม่มีความคิดเห็น: