วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บูสเตอร์ 50 วัตต์ ความถี่ 27 MHz

มีผู้ใช้เครื่องวิทยุรับส่งความถี่ย่าน CB 27 MHz จำนวนไม่น้อยที่ต้องการบูสเตอร์เพิ่มกำลังส่งมาใช้งานเพื่อเสริมให้เครื่องส่งของตนมีกำลังส่งมากขึ้น โดยหวังว่าจะเพิ่มระยะทางในการติดต่อสื่อสารให้ไกลขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: