วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ATU ความถี่ 152-153 MHz สำหรับนำสายอากาศย่านสมัครเล่นไปใช้กับความถี่ราชการ

สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการนำสายอากาศย่านความถี่สมัครเล่น 145MHz ไปใช้กับย่านความถี่ 152-153 MHz โดยไม่ต้องขึ้นไปดัดแปลงสายอากาศ

การนำสายอากาศย่านความถี่สมัครเล่นไปใช้กับย่านความถี่ 152-153 MHz โดยตรงจะมีค่า swr สูงเกินไป ทำให้เครื่องวิทยุรับส่งลดกำลังส่งโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้วิทยุรับส่งเกิดความเสียหาย


รูปการต่อวงจร จุดที่ 1 ต่อกับวิทยุรับส่ง จุดที่ 2 ต่อกับสายอากาศที่ต้องการจูน
ใช้ลวดทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 2 mm. (หรือเบอร์ 12 AWG) พัน 3 รอบ บนแกนถ่านไฟฉายขนาด AA ความยาวรวมของขดลวดประมาณ 8-10mm (ขดลวดอาจจะคลายตัวออกมาเล็กน้อย)


ทดสอบ

ค่า SWR ก่อนต่อ ATU ประมาณ 2:1 ที่ 153.000 MHz (สายอากาศ V2 แบบ 4 ชั้น ย่านความถี่ 145 MHz)ที่ SWR 2:1 วัดกำลังส่งได้ประมาณ 60 วัตต์ โดยใช้ไฟเลี้ยง 12 โวลต์

เมื่อต่อวงจร ATU เข้าไป ค่า SWR ที่อ่านได้น้อยมาก จนเข็มไม่กระดิก กำลังส่งอ่านได้ประมาณ 70 วัตต์ ที่แรงดัน 12 โวลต์


ไม่มีความคิดเห็น: