วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประกอบ Pickit2ลงมือประกอบ Pickit2 พร้อมทั้งทดลองใช้งานกับ PIC16F84A ใช้กับเครื่องวัดความถี่

ไม่มีความคิดเห็น: