วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทดลองวงจร Tone decoding PTT สำหรับโปรแกรม fldigi


หน้าตาโปรแกรม fldigi (Digital modem program for Linux, Free-BSD, OS X, Windows XP, NT, W2K, Vista and Win7.) 


การทำงานของวงจร Fldigi สามารถควบคุมการกดคีย์ PTT ของวิทยุได้ มีทั้งแบบ Com port และแบบใช้โทนเสียงในการควบคุม ในตอนนี้ผมขอยกตัวอย่างกรณีที่เราใช้เสียงโทนในการควบคุม โปรแกรมนี้มี Function ให้เลือกดังรูป


คลิกเลือก PTT tone on right audio channel เพื่อให้โปรแกรมส่งสัญญาณโทนเสียง 1 KHz ควบคุมการกดคีย์ PTT เราสามารถใช้วงจร VOX PTT แบบธรรมดาก็ได้ แต่ในที่นี้ขอเพิ่มเติมวงจร Tone Decoding เข้าไปด้วย เพื่อว่าให้สัญญาณ 1KHz เท่านั้นสามารถเข้าไปควบคุมการกดคีย์ PTT สัญญาณความถี่ที่ต่ำหรือสูงกว่า ไม่สามารถทำให้วงจรนี้ทำงานได้
IC เบอร์ 567 ทำหน้าที่เป็น frequency decoder เมื่อ 567 ตรวจพบสัญญาณ 1 KHz IC จะทำงาน ดึงขา 8 ลงกราวด์ หลอด LED สว่าง OPTO เลยทำงาน R และ C ที่ต่อกับขา 5 และ 6 ของ IC เป็นตัวกำหนดค่าความถี่ ก่อนใช้งานต้องปรับแต่งด้วย โดยป้อนสัญญาณ 1KHz เข้าสู่วงจรแล้วค่อย ๆ ปรับที่ R (Trimpot) อย่างช้า ๆ จนวงจรทำงาน และเมื่อเอาความถี่ 1 KHz วงจรจะหยุดทำงานทันที
 

ไม่มีความคิดเห็น: