วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทดลองระบบ MT63 ภาษาไทย


 เตรียมพร้อมก่อนส่ง


หลังจากส่งโดยโปรแกรม FLDIGI


รับสัญญาณโดย HS8FLU สามารถใช้งานภาษาไทยได้ดี แต่ทดลองส่งกับโปรแกรมอื่น ๆ อย่างเช่น Digital Master 780 ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้

ข้อดีของโปรแกรมอีกอย่างคือส่งสัญญาณได้รวดเร็ว ถึงแม้จะมีสัญญาณรบกวนในช่องความถี่ใกล้เคียงก็ยัง Decode ข้อความออกมาได้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: