วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทดลองวงจรแปลงความถี่ 21 MHz เป็น CB 27 MHz


วงจร Converter สามารถนำไปดัดแปลงใช้กับความถี่อื่น ๆ ได้ตามต้องการ ในตัวอย่างใช้ Loc Osc ที่ 6 MHz ความถี่ที่ต้องการรับ 21 MHz ผลรวมของความถี่เท่ากับ 27 MHzวงจรพื้นฐาน พยายามปรับความถี่ Osc ให้เข้าไกล้ หรือเท่ากับ 6 MHz มากที่สุด (ปรับที่ ทริมเมอร์ 2-25 pF) เพื่อเวลาแปลงความถี่ออกมาแล้ว ตัวเลขหน้าจอของเครื่องรับจะได้ตรงกัน เช่น ตอนนี้ รับฟังสัญญาณได้ที่ 27.040 MHz แสดงว่า กำลังฟังความถี่ 21.040 MHz อยู่

เพิ่มวงจรขยาย RF เข้าไป

  
ลงกล่องพร้อมด้วยหลอด LED แสดงผล
 

สำหรับคนที่หาแร่ Crystal ไม่ได้อยากจะลองใช้วงจรกำเนิดความถี่แบบ LC ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ว่าความถี่ไม่ค่อยนิ่ง อาจจะผิดเพี้ยนไปจากตอนเริ่มเปิดเครื่องมาถึง 1 KHz สำหรับวิทยุ Short wave คงไม่มีปัญหาอะไร แต่อาจจะไม่เหมาะกับการรับระบบ CW และ ดิจิตอลที่มี Bandwidth แคบ ๆ

 

ตัวอย่าง ใช้วงจรกำเนิดความถี่แบบ LC รับวิทยุ Shortwave ด้วยเครื่องรับ 27 MHz

ไม่มีความคิดเห็น: