วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

ทดลองภาครับ 18 MHz รับโดย NE602

ทดลองภาครับ 18 MHz รับโดย NE602และใช้แร่ 18.080 MHz ขดลวด 5.6uH ไดโอด 1n4001 X 2 ความกว้างแบนด์ประมาณ 6 KHz

ไม่มีความคิดเห็น: