วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

AM พลังงานแสง (ลือชา ปัจจัยเก) อสล.24 เมษา 2536


ปัจจุบันการใช้พลังงานจากแสงกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น


MK484,YS414,TA7642,UTC7642,LMF501T,LA1050 ใช้แทนกันได้

Download แบบ pdf ได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0BxgJ9QX1BWUyZmY0RWNLOW9paUk/edit?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น: