วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แก้ไข... วงจร interface สำหรับระบบ Digital / sstv /rtty/psk/ Teamtalk .. ควบคุมการทำงานโดย Sound Card

แก้ไข... วงจร interface สำหรับระบบ Digital / sstv /rtty/psk/ Teamtalk .. ควบคุมการทำงานโดย Sound Card


เนื่องจาก Schematic มีความผิดพลาด ขอแก้ใหม่ตามเส้นสีแดงในรูปครับชุด VOX สำหรับนำไปใช้กับวิทยุรับส่งแบบมือถือ ใช้ไฟเลี้ยง 5 โวลต์จาก USB ของคอมพิวเตอร์


 เจ็ก USB ให้ใช้แบบตัวเมีย แต่ในรูปไม่มีของ เลยใช้แบบตัวผู้มาดัดแปลงครับ (เลยต้องสลับด้านกัน)

ตัวต้านทาน 
4.7K = เหลือง ม่วง แดง ทอง
470 = เหลือง ม่วง น้ำตาล ทอง
68K = น้ำเงิน เทา ส้ม ทอง
ลายวงจรแบบ PDF https://docs.google.com/file/d/0BxgJ9QX1BWUyYjFHLVNxaWZUMzA/edit?usp=sharing

1 ความคิดเห็น:

suraphol intharasuwan กล่าวว่า...

แก้ไขตามเส้นสีแดงตามรูป คือเอา R เข้าขา C ของ 2n3904 มันก็เหมือนกับที่อ้างอิงใช้ไม่ครับ