วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทดลอง premix oscillator (PMO) สร้างความถี่ 21 MHz สำหรับเครื่องรับวิทยุ DC

ทดลอง premix oscillator (PMO) สร้างความถี่ 21 MHz สำหรับเครื่องรับวิทยุ DC
 
 

 ชุดอุปกรณ์สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการทดลอง
 

ไม่มีความคิดเห็น: