วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โปรแกรม WSJT-X Version 1.1 รวม JT65 และ JT9 ไว้ในโปรแกรมเดียว

(บทความก่อนหน้าที่เคยพูดถึง WSJT-X http://hs8jyx.blogspot.com/2012/10/wsjt-x-wsjt.html เวอร์ชั่น 0.2 จะเห็นได้ว่าโปรแกรมพัฒนาลูกเล่นต่าง ๆ ไปมาก)

โปรแกรม WSJT-X Version 1.1  รวม JT65 และ JT9 ไว้ในโปรแกรมเดียว เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ยัง Decode ได้ทั้งสองระบบในเวลาเดียวกัน

ด้านซ้ายเป็นของคนเล่น JT65 ด้านขวาเป็น JT9 


การแสดงผลแยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน ดูง่ายขึ้น
 ใน Logbook of the World  ก็รองรับระบบ JT9 เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: