วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

เครื่องส่ง 14.060 MHz CW ตัวเดิมแต่ปรับปรุงแผ่นวงจรใหม่
ไม่มีความคิดเห็น: