วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทดลองต่อวิทยุ FM ขนาดเล็กกับ Super Capacitor ขนาด 350F 2.5V

ทดลองต่อวิทยุ FM ขนาดเล็กกับ Super Capacitor ขนาด 350F 2.5V
หลังจากประจุไฟด้วยกระแสต่ำ ๆ อยู่พักหนึ่งจนได้แรงดัน ประมาณ 2.3 V ผมก็นำมาทดลองใช้กับเครื่องรับวิทยุ FM ขนาดเล็ก


ไม่มีความคิดเห็น: