วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

131 DXCC Entities ด้วยไดโพล

ในปี 2554 ผมมีความคิดอยากออกอากาศเพื่อล่ารางวัล DXCC ซึ่งเคยโพสไว้ที่ http://hs8jyx.blogspot.com/2011/02/cq-15.html
เล่นบ้างหยุดบ้าง ... ภูมิประเทศหลัง ๆ ส่วนมากได้มาจากระบบ CW ในเวลาที่มีการ Dx-pedition ต่าง ๆ  

... ตอนนี้ได้ขอรางวัลมาแล้ว 131 DXCC Entities ด้วยไดโพลต้นเดิม

 

ไม่มีความคิดเห็น: