แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ FT-411 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ FT-411 แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทดลอง MC1496 ต่อร่วมกับ FT-411 รับสัญญาณระบบ CW/SSB


รับสัญญาณ SSB และ CW จากสถานีของ HS8FLU 

หลักการทำงาน ใช้ IC เบอร์ MC1496 ทำหน้าที่เป็น Product Detector สำหรับรับสัญญาณ CW/SSB ตัวอย่างนำสัญญาณ 455 KHz จากวิทยุรับส่ง Yaesu รุ่น FT-411 ซึ่งเดิมเป็นเครื่องรับส่งวิทยุแบบ FM ตำแหน่งขาของ MC1496


IF Unit ของ FT-411 เอาสัญญาณ 455 KHz ที่ CF01

ข้อมูล IC TK10487สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือทดลองอย่างนักวิทยุสมัครเล่น 1 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2   《〈 ====  หนังสือหมดแล้วครับ หยุดการจัดพิมพ์แล้ว