วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รางวัล ALL ASIAN DX CONTEST 2011- Phone ความถี่ 20 มิเตอร์


รางวัล รางวัล ALL ASIAN DX CONTEST 2011- Phone ความถี่ 20 มิเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น: