วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

spec วิทยุ รับ-ส่ง รุ่นเก่า ๆ จากโฆษณา

spec วิทยุ รับ-ส่ง รุ่นเก่า ๆ จากโฆษณา


วิทยุรับส่ง รุ่นของนักวิทยุรุ่นก่อน ๆ เอาไว้ดูเล่น (ความไวในการรับถ้าค่าตัวเลข ยิ่งน้อยยิ่งมีความไวในการรับสูง)

IC-2G IC-2GE
IC-2S IC-2SE
IC-02N
FT-23
FT-411T
TH-25G

IC-229
FT-212L
IC-275
FT-736

ไม่มีความคิดเห็น: