วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

FT-897D และ FT-857D มาจากวงจรเดียวกัน

จากพื้นฐานวงจรเดียวกัน ตั้งแต่ ไมโครคอนโทรเลอร์ จนถึง ภาคขยายกำลังส่ง PA
 

FT-897D ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องประจำที่
FT-857D ออกแบบและจัดวางอุปกรณ์ใหม่ในพื้นที่ ๆ จำกัดกว่า สำหรับใช้เป็นเครื่องแบบโมบาย

FT-897D


FT-857Dไม่มีความคิดเห็น: