วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความคุมการทำงาน FT-897/FT-857 ด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยวงจร CW - Audio interface
หน้าตาโปรแกรม ham radio deluxe ที่ใช้ในการควบคุมวิทยุด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามรถใช้โปรแกรมตัวอื่นดวบคุมได้ด้วย แต่อาจจะมีลูกเล่นน้อยกว่า


 ตัวอย่างระบบดิจิตอลที่โปรแกรม Digital Master 780 รองรับ (เป็นโปรแกรมย่อยของ ham radio deluxe)
ภาพภายในชุด CAT วางอุปกรณ์อย่างรีบ ๆ บนปริ้นเอนกประสงค์ (ไม่สวยงาม)
ลักษณะการต่อสาย

ตัวอย่างเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม ham radio deluxe

ติดตามผลงานได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 138
การตั้งค่า การควบคุมวิทยุแบบรีโมท http://hs8jyx.blogspot.com/2012/02/remote-ham-radio-deluxe.html

ไม่มีความคิดเห็น: