วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การตั้งค่า Remote ในโปรแกรม Ham radio deluxe (HRD) 5.1

การตั้งค่า Remote ในโปรแกรม Ham radio deluxe สำหรับควบคุมและใช้งานวิทยุสื่อสารจากทางไกลรูปแสดงการต่อสาย

ทำการแก้ไขวงจรเดิมเล็กน้อย เพื่อให้รองรับกับการ Remote ด้วยโปรแกรม Ham radio deluxe 5.1
ทำการตั้งค่าให้เครื่องเป็น Server โดยคลิกที่ Remoteเลือก Comfigure เพื่อตั้งค่า

ตัวอย่างการดู COM Port ที่ใช้งานกับวิทยุ

ตั้งค่า User และ Password แล้ว Save  คลิก Start จากนั้น ให้ปิดโปรแกรม Ham radio deluxe ไปเลย
เปิดโปรแกรมฝั่ง Remote ตั้งค่าวิทยุที่ใช้งาน ความเร็ว COM Port เลือกเป็น Remote

ใส่ค่า IP Address ของเครื่อง Server ถ้าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เพื่อความสะดวกให้ใส่ Computer Name
เลือก COM Port ตัวอย่างใช้ COM 1 ในการควบคุมเครื่องใช้ COM 11 ในการกดคีย์ (PTT)
 Connect เสร็จเรียบร้อย จะมีหน้าจอดังรูป


ใช้โปรแกรม Skype สำหรับส่งผ่านเสียง ในฝั่งของ Server ให้คลิกเลือก Answer incoming calls automaticllyติดตามผลงานได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 138

ไม่มีความคิดเห็น: