แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ FT-897D แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ FT-897D แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การตั้งค่า Remote ในโปรแกรม Ham radio deluxe (HRD) 5.1

การตั้งค่า Remote ในโปรแกรม Ham radio deluxe สำหรับควบคุมและใช้งานวิทยุสื่อสารจากทางไกลรูปแสดงการต่อสาย

ทำการแก้ไขวงจรเดิมเล็กน้อย เพื่อให้รองรับกับการ Remote ด้วยโปรแกรม Ham radio deluxe 5.1
ทำการตั้งค่าให้เครื่องเป็น Server โดยคลิกที่ Remoteเลือก Comfigure เพื่อตั้งค่า

ตัวอย่างการดู COM Port ที่ใช้งานกับวิทยุ

ตั้งค่า User และ Password แล้ว Save  คลิก Start จากนั้น ให้ปิดโปรแกรม Ham radio deluxe ไปเลย
เปิดโปรแกรมฝั่ง Remote ตั้งค่าวิทยุที่ใช้งาน ความเร็ว COM Port เลือกเป็น Remote

ใส่ค่า IP Address ของเครื่อง Server ถ้าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เพื่อความสะดวกให้ใส่ Computer Name
เลือก COM Port ตัวอย่างใช้ COM 1 ในการควบคุมเครื่องใช้ COM 11 ในการกดคีย์ (PTT)
 Connect เสร็จเรียบร้อย จะมีหน้าจอดังรูป


ใช้โปรแกรม Skype สำหรับส่งผ่านเสียง ในฝั่งของ Server ให้คลิกเลือก Answer incoming calls automaticllyติดตามผลงานได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 138

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความคุมการทำงาน FT-897/FT-857 ด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยวงจร CW - Audio interface
หน้าตาโปรแกรม ham radio deluxe ที่ใช้ในการควบคุมวิทยุด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามรถใช้โปรแกรมตัวอื่นดวบคุมได้ด้วย แต่อาจจะมีลูกเล่นน้อยกว่า


 ตัวอย่างระบบดิจิตอลที่โปรแกรม Digital Master 780 รองรับ (เป็นโปรแกรมย่อยของ ham radio deluxe)
ภาพภายในชุด CAT วางอุปกรณ์อย่างรีบ ๆ บนปริ้นเอนกประสงค์ (ไม่สวยงาม)
ลักษณะการต่อสาย

ตัวอย่างเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม ham radio deluxe

ติดตามผลงานได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 138
การตั้งค่า การควบคุมวิทยุแบบรีโมท http://hs8jyx.blogspot.com/2012/02/remote-ham-radio-deluxe.html

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

FT-897D และ FT-857D มาจากวงจรเดียวกัน

จากพื้นฐานวงจรเดียวกัน ตั้งแต่ ไมโครคอนโทรเลอร์ จนถึง ภาคขยายกำลังส่ง PA
 

FT-897D ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องประจำที่
FT-857D ออกแบบและจัดวางอุปกรณ์ใหม่ในพื้นที่ ๆ จำกัดกว่า สำหรับใช้เป็นเครื่องแบบโมบาย

FT-897D


FT-857D