วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

การแมทชิ่ง Matching

การ Matching
เรื่องของการ Matching เกิดขึ้นเพราะอิมพิแดนซ์ ของสายอากาศและสายนำสัญญาณไม่เท่ากัน ทำให้เกิดคลื่นสะท้อนกลับ ในสายนำสัญญาณ ซึ่งไปหักล้างกับคลื่นวิทยุที่เราส่งออกไป เป็นผลทำให้พลังงานส่วนหนึ่งหายไป (Power Loss)


http://www.hs8jyx.com/

ไม่มีความคิดเห็น: