ชุดคิทเครื่องรับวิทยุเพื่อการศึกษา

รับจัดทำ ชุดคิทเครื่องรับวิทยุสื่อสารเพื่อการศึกษา
ในขอบเขตประมาณนี้

- เครื่องรับวิทยุสื่อสารระบบ FM หรือ SSB CW
-เครื่องส่ง FM และ CW ขนาดเล็กไม่เกิน 1 วัตต์  
-เครื่องรับส่งขนาดเล็ก

 สนใจกรุณาติดต่อทางไลน์ ID  hs8jyx

เครื่องรับวิทยุแบบ DC ความถี่ 7MHz ระบบ SSB -CW 


เครื่องส่งวิทยุ CW ความถี่ 7 MHz กำลังส่งต่ำ

 ชุดเครื่องรับ 21 MHz ระบบ Superheterodyne

เครื่องส่งวิทยุ CW ความถี่ 21 MHz กำลังส่งต่ำ

ไม่มีความคิดเห็น: