วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของเบอร์ทรานซิสเตอร์ 2SA 2S 2SC 2SD

ตามมาตราฐานของ JIS - Japan Industrial Standard จะมีรหัสเขียนดังนี้
ตัวอย่างเช่น 2SC250Bตัวอักษรแสดงชนิดและการใช้งาน
  • A เป็นชนิด PNP ใช้กับความถี่สูง
  • B เป็นชนิด PNP ใช้กับความถี่ต่ำ
  • C เป็นชนิด NPN ใช้กับความถี่สูง
  • D เป็นชนิด BPN ใช้กับควมถี่ต่ำ

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ห้ะ