วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สร้างวงจรกำเนิดความถี่ 455 KHz

วงจรกำเนิดความถี่ 455 KHz สำหรับทดลองต่อร่วมรับสัญญาณ SSB / CWความแรงสัญญาณ Output ของวงจรตัวอย่าง 3Vp-p ที่แรงดัน 12 โวลต์


ตำแหน่งขา MPF102


เพิ่ม MC1496P ทำหน้าที่ Product Detector รูปนี้ยังลงอุปกรณ์ไม่เสร็จนะครับ จะนำวงจรนี้ต่อร่วมกับ IC MC3362 ในบทความที่ผ่านมา เพื่อรับ CW/SSB ย่านความถี่ 144 MHz


ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 100 วัตต์ ฉบับที่ ... หรือ ทดลองอย่างนักวิทยุสมัครเล่น 1


ไม่มีความคิดเห็น: