วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เพิ่มวงจร mc1496 เพิ่อรับ usb/lsb/cw
วงจรนี้ใช้อุปกรณ์แบบง่าย ๆ มีความยืดหยุ่นในการประกอบ เช่น R3K สามารถใช้ 3.9 K แทนได้โดยวงจรยังทำงานได้ปกติ


รายการอุปกรณ์ในชุดคิต

IC MC1496 == 1 ตัว
Socket IC  == 1 ตัว
1M == 1 ตัว
100 โอห์ม == 2 ตัว
1K == 6 ตัว
10K == 1 ตัว
47 หรือ 50 โอห์ม == 1 ตัว
3K หรือ 3.9 K == 2 ตัว
22 (22) หรือ 25pF(25) หรือ 27 pF (27) == 1 ตัว
0.01uF (103) == 2 ตัว
0.1uF (104) == 4 ตัว
0.005uF (502) == 3 ตัว
1uF หรือ 0.1uF == 1 ตัว
0.015uF  (153) == 1 ตัว
VC ของวิทยุ AM == 1 ตัว
ขดลวด 220uH (แดง แดง ดำ น้ำตาล เงิน) หรือ 470uH (เหลือง ม่วง น้ำตาล เงิน) == 1 ตัว
Resonator 455KHz == 1 ตัว
MPF102 == 1 ตัว
แผ่นพริ้น == 1 ตัวไม่มีความคิดเห็น: