วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รางวัลจากญี่ปุ่นมาแล้ว ADXA (ติดต่ออย่างน้อย 30 ประเทศในเอเชีย)

รางวัลจากญี่ปุ่นมาแล้ว ADXA (ติดต่ออย่างน้อย 30 ประเทศในเอเชีย) ใครอยากขอรางวัลบ้างคลิกเลยที่ http://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-2_Awards/Award_Main.htm

ไม่มีความคิดเห็น: