วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกอบชุดคิตวิทยุคลื่นสั้น FM / AM / SW 1-7

ประกอบชุดคิตวิทยุคลื่นสั้น  FM / AM / SW 1-7
เป็นชุดคิตราคาถูกจากประเทศจีน คุณภาพการรับสัญญาณสามารถรับได้ดี เมื่อต่อสายอากาศยาว ๆ ภายนอกสำหรับผมแล้วมองว่าการประกอบตัววงจรไม่ได้ยุ่งยาก แต่ยุ่งยากที่การประกอบกล่องเพราะว่าในคู่มือไม่มีรูปประกอบ
ตัวอย่างการรับสัญญาณ 


ไม่มีความคิดเห็น: