วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผล การแข่งขัน CQ WW VHF 2010 ของนักวิทยุสมัครเล่นไทย

ผล การแข่งขัน CQ WW VHF 2010 ของนักวิทยุสมัครเล่นไทย โดย 2 = 2 meters, Q = QRP, Q*= QRP portable hilltopper, R = rover. M = multi-operator ตัวหนาคือผู้ที่รับรางวัล
 

THAILAND


HS0AC 6 5,882 173 34 OK03
(Op: HS2JFW)
E22HUV 2 6,462 359 9 OK03
HS4DDQ 2 5,364 298 9 OK03
HS4FYJ 2 5,022 279 9 OK03
HS8LUR 2 3,962 283 7 NJ99
E29MFJ 2 2,660 190 7 OK03
HS8LLS 2 1,776 148 6 NJ98
HS4NOR 2 1,566 87 9 OK16
HS9FNY 2 960 120 4 OJ06
HS8JYX 2 910 91 5 NJ98
HS8JNF 2 890 89 5 NJ98
HS4NGK 2 864 54 8 OK17
E27BZJ 2 512 64 4 OJ07
E21EIC 2 490 49 5 OK03
HS3LSE 2 464 29 8 OK14
HS3NWD 2 240 30 4 OK14
E21YDP 2 186 31 3 OK03
HS0XNO 2 88 22 2 OK03
HS1JNB 2 76 19 2 OK03
E21QEB 2 60 15 2 OK03
HSØEHF 2 40 10 2 OK03
E22HMR/P Q* 5,902 227 13 OK04
E2ØXMG/P Q* 12 6 1 NK94
HS5WWW M 12,888 358 18 OK04
HS1EFA M 11,472 478 12 OK03
HS3AB M 10,526 277 19 OK14
HS8KFW M 8,604 478 9 NJ99
E22FVA M 6,754 307 11 OK04
HS3VCQ M 5,588 254 11 OK16
HS4AK M 4,928 224 11 OK16
HS4RWY M 4,848 202 12 OK16
HS1IWX M 4,796 218 11 OK03
HS7AT M 4,224 264 8 OK03
HS3TOT M 4,108 158 13 OK06
HS8SGG M 3,828 319 6 NJ98
E2ØYXF M 3,094 221 7 OK03
HS3QGB M 2,672 334 4 OK03
HS9MMM M 2,508 209 6 OJ07
HS9UHZ M 2,292 191 6 OJ07
HS8YRY M 1,708 122 7 OK03
HS3AS M 1,692 94 9 OK14
HS9OYG M 1,630 163 5 NJ99
HS3TWH M 1,442 103 7 OK14
HS4UXB M 708 118 3 OK03
HS8VZW M 498 83 3 NJ98

ไม่มีความคิดเห็น: