วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รูปแบบการติดต่อแบบรหัสมอร์ส สำหรับผู้เริ่มต้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการติดต่อโดยใช้รหัสมอร์สของนักวิทยุสมัครเล่น จาก http://www.ham-operating-ethics.org/


QRL?
QRL?
CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ AR

G4ZZZ DE ON6YYY ON6YYY AR


ON6YYY DE G4ZZZ GE TKS FER CALL UR RST 579 579 MY NAME BOB BOB QTH HARLOW HARLOW HW CPY? ON6YYY DE W1ZZZ K


G4ZZZ DE ON6YYY FB BOB TKS FER RPRT UR RST 599 599 NAME JOHN JOHN QTH NR GENT GENT G1ZZZ DE ON6YYY K


ON6YYY DE G4ZZZ MNI TKS FER RPRT TX 100 W ANT DIPOLE AT 12M WILL QSL

VIA BURO PSE UR QSL TKS QSO 73 ES GE JOHN ON6YYY DE G4ZZZ K


G4ZZZ DE ON6YYY ALL OK BOB, HERE TX 10 W ANT INV V AT 8M MY QSL OK VIA
BURO 73 ES TKS QSO CUL BOB G4ZZZ DE ON6YYY SK


73 JOHN CUL DE G4ZZZ SK


ฉบับแปลเป็นไทยแบบง่าย ๆ ได้ดังนี้
QRL? ความถี่นี้มีใครใช้อยู่บ้างครับ ?
QRL? ขอถามอีกครั้ง ความถี่นี้มีใครใช้อยู่บ้างครับ ?
CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ AR
ใครได้ยินตอบด้วย ใครได้ยินตอบด้วย จาก G4ZZZ G4ZZZ  ใครได้ยินตอบด้วย ใครได้ยินตอบด้วย จาก G4ZZZ G4ZZZ จบข้อความ

G4ZZZ DE ON6YYY ON6YYY AR
(ผมได้ยินครับ)  G4ZZZ จาก ON6YYY ON6YYY จบข้อความ

ON6YYY DE G4ZZZ GE TKS FER CALL UR RST 579 579 MY NAME BOB BOB QTH HARLOW HARLOW HW CPY? ON6YYY DE W1ZZZ K

ON6YYY จาก G4ZZZ สวัสดีตอนเย็น ๆ ครับ ขอบคุณสำหรับการติดต่อกลับมา ผมรับสัญญาณของท่านได้ในระดับ 579 ฟังอีกครั้งนะ 579 ผมชื่อ บ๊อบ ฟังอีกครั้งนะ บ๊อบ สถานที่ที่ผมออกอากาศตอนนี้คือ HARLOW ฟังอีกครั้งนะ HARLOW ไม่ทราบว่าท่านรับสัญญาณของผมเป็นเช่นไรบ้างครับ ? ON6YYY จาก G1ZZZ เปลี่ยน

G4ZZZ DE ON6YYY FB BOB TKS FER RPRT UR RST 599 599 NAME JOHN JOHN QTH NR GENT GENT G4ZZZ DE ON6YYY K

G4ZZZ จาก ON6YYY  เยี่ยมมากครับ บ๊อบ ขอบคุณมากที่ท่านรายงานระดับสัญญาณให้ผมทราบ ผมรับสัญญาณของท่านได้ 599 ฟังอีกครั้งนะ 599 ผมชื่อ จอห์น ฟังอีกครั้งนะ จอห์น สถานที่ของผมใกล้ ๆ กับ GENT ฟังอีกครั้งนะ GENT G4ZZZ จาก ON6YYY เปลี่ยน

ON6YYY DE G4ZZZ MNI TKS FER RPRT TX 100 W ANT DIPOLE AT 12M WILL QSL VIA BURO PSE UR QSL TKS QSO 73 ES GE JOHN ON6YYY DE G4ZZZ K

ON6YYY จาก G4ZZZ ขอบคุณครับสำหรับการรายงายระดับสัญญาณกลับมา ผมออกอากาศด้วยสายอากาศไดโพล กำลังส่ง 100 วัตต์  ที่ความสูง 12 เมตร ส่วน QSL CARD กรุณาส่งผ่านทางบูโรนะ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดต่อกันในครั้งนี้ และก็ขอสวัสดี(ตอนเย็น ๆ) อีกครั้งครับ 73 ON6YYY จาก G4ZZZ เปลี่ยน
 
G4ZZZ DE ON6YYY ALL OK BOB, HERE TX 10 W ANT INV V AT 8M MY QSL OK VIA BURO 73 ES TKS QSO CUL BOB G4ZZZ DE ON6YYY SK

G4ZZZ จาก ON6YYY ตกลงครับ บ๊อบ ผมออกอากาศด้วยสายอากาศแบบ Invert Vee (สายอากาศไดโพลวางในรูปตัว V คว่ำหัว) ที่ความสูง 8 เมตร ผมยินดีที่จะส่ง QSL CARD ผ่านบูโรนะ 73 และขอบขอบคุณสำหรับการติดต่อ หวังว่าเราคงได้เจอกันใหม่ บ๊อบ G4ZZZ จาก ON6YYY สิ้นสุดการติดต่อ

73 JOHN CUL DE G4ZZZ SK

73 จอห์น หวังว่าคงได้เจอกันใหม่เช่นกัน จาก G4ZZZ สิ้นสุดการติดต่อ

ไม่มีความคิดเห็น: