วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาการอ่านค่า Capacitor ค่าน้อย

Capacitor ค่าน้อย ๆ จะมีปัญหาอย่างหนึ่ง คือมาตรฐานในการระบุค่าต่างกัน บางยีห้อจะระบุเป็น Code อย่างที่เราอ่านกับ Capacitor ทั่วไป เช่น Code 101 = 100pF, Code 100=10pF แต่บางยีห้อ จะระบุค่าเอาไว้บนตัวเลย เช่น 100 ก็เท่ากับ 100pF, 130 เท่ากับ 130 pF เป็นต้น


ตัวอย่าง Capacitor ในรูป ตัวซ้ายระบุ 150 ตัวขวาระบุ 151 
สองตัวนี้ ถ้าอ่านแบบ Code ค่าที่ได้จะต่างกันคือ ตัวซ้ายจะอ่านค่าได้ 15 pF ตัวขวาจะอ่านค่าได้ 150 pF แต่ พอวัดค่าแล้ว ทั้งสองตัวอ่านค่าได้เท่ากัน คือประมาณ 150 pF ทั้งนี้เป็นเพราะว่าตัวซ้ายระบุค่าบนตัวไม่ใช่ Code

 


ตัวซ้ายมือระบุค่า 150 วัดได้ 152pF

 ตัวขวามือระบุค่า 151 วัดค่าได้ 151pF 

ตัวอย่างที่สอง


 ค่าที่ระบุบนตัว Capacitor เรียงจากซ้ายไปขวา 330, 100, 220

ค่าที่ระบุของยีห้อนี้จะเป็น Code คือ 

330 = 33pF
100=10pF
220=22pFตัวอย่างวัดค่าบนตัวระบุไว้ว่า 100 อ่านค่าได้ 9.8 pF (หรือประมาณ 10pF)

หลายครั้งที่ทำให้เราสับสน (สับสนไม่ว่า แต่บางครั้งวงจรไม่ทำงาน) ไม่รู้ว่าเป็นค่าหรือเป็น Code กันแน่ ดังนั้นการใช้งาน Capacitor จุดสำคัญ ๆ (จุดที่ค่า C มีผลมาก ๆ) จึงควรที่จะวัดค่าก่อน หรือเลือกใช้ยีห้อที่เคยใช้งานอยู่แล้ว เราจะได้รู้มาตราฐานว่าเขาระบุค่าหรือ Code

ไม่มีความคิดเห็น: