วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทดลองสร้างวิทยุรับส่ง 21 MHz QRP 300mW

วิทยุรับส่งชุดนี้ผมจะนำวงจร QRP หลาย ๆ วงจรมาผสมผสานกันตามที่เราพอจะหาอะใหล่ได้ โดยผมจะเริ่มต้นจากการสร้างภาคส่ง ในที่นี้เลือกใช้ชุดส่งของ HiMite 15 Meter
(รูปเฉพาะภาคส่ง)

จุดต่อสายอากาศจะต่อไปยังสายอากาศนอกบ้าน ส่วนจุด Receiver สามารถต่อไปยังเครื่องรับ (อาจจะใช้วิทยุ HF ที่เรามีเป็นภาครับ) และเพื่อให้การรับสัญญาณได้ดีที่สุด ต้องปรับจูน Trimmer 50 pFจนมีเสียงซ่าที่เครื่องรับมากที่สุด  

ภาคส่งสามารถปรับแต่ง ยืด หด ขดลวดที่พันบนแกน Toroid จนได้กำลังส่งมากที่สุด

ภาคส่งใช้ขดลวดพันบนแกน Toroid จะได้กำลังส่งสูงกว่าใช้ขดลวดสำเร็จรูป

ในวงจรนี้สามารถทดลองใช้ทรานซิสเตอร์ได้หลายเบอร์แต่กำลังส่งที่ได้จะต่างกัน
ภาครับ 

ภาครับผมใช้ภาครับแบบง่าย ๆ เครื่องรับ DC ใช้ NE602 อย่างที่เคยทำมา วงจร Bandpass filter แบบ double tuned และขยายเสียง LM386 วงจรนี้เหมาะกับหูฟังมากกว่าลำโพงขนาดใหญ่


(รูปวงจรสมบูรณ์ รับ - ส่ง)
 
Mute จะทำงานในขณะส่งสัญญาณ จะลดระดับเสียง side tone ให้ต่ำลง ไม่อย่างนั้นเสียงจะดังมากจนแสบหูเลย การ Mute สามารถทำได้หลายแบบ วงจรเครื่องส่ง QRP หลายวงจรใช้ FET อย่าง 2N7000 แต่ในที่นี้ผมขอเลือกใช้ทรานซิสเตอร์ และ Mute ที่ IC LM386 แทน
 

อัปเดท
การการทดลองใช้ ผมไม่อยากให้หูฟัง เลยเพิ่มภาคขยายเสียงเข้าไปอีกชั้น
ไม่มีความคิดเห็น: