วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ชุดคิตเครื่องส่ง FM ใช้ ไอซีเบอร์ BA1404

ชุดคิตเครื่องส่ง BA1404 ขยายกำลังส่งด้วยทรานซิสเตอร์ 9018
วงจรนี้ใช้ไฟเลี้ยง 3 โวลต์ ใช้สายเจ็กสัญญาณ input เป็นสายอากาศ ปรับความถี่ที่ส่งออกอกาศด้วย Variable Capacitor 

สนใจชุดคิทคลิกที่นี่
ไม่มีความคิดเห็น: