วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชุดคิทวิทยุ AM 8 ทรานซิสเตอร์ ใช้แรงดัน 1.5 โวลต์ รุ่น ZX-921

ชุดคิทวิทยุ AM 8 ทรานซิสเตอร์ ใช้แรงดัน 1.5 โวลต์  รุ่น ZX-921

ไม่มีความคิดเห็น: