วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

โปรแกรม Mmvari การ Export file ADI (ADIF) ตัวอย่างมาโคร

โปรแกรม Mmvari เป็นโปรแกรม Multi-mode ที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้กันเป็นประจำ อย่างน้อย ๆ ก็จะใช้เล่น mode  RTTY และ  PSK วันนี้ผมจะมาพูดถึงการลง log และการ export ไฟล์ log ออกมา


หน้าตาของโปรแกรม


สมมุติว่าเราต้องการใช้โปรแกรม Mmvari ในการแข่งขันที่มีการแลกเปลี่ยน Running number เราต้องตั้งค่า log  (options > Sutup Logging...) ให้เป็น 599+001 เสียก่อน
การบันทึก log ก็แค่การกดปุ่ม QSO อย่าลืมใส่  Contest Exchange ด้วยนะครับ


ในช่อง His โปรแกรมจะเติมให้เราเองตามลำดับการติดต่อของเรา ส่วนช่อง My เราต้องกรองเอง ตามที่เรารับได้

คราวนี้เราจะมาดู Log ที่เราบันทึกไว้ กดปุ่ม List  จะโชว์หน้าต่างขึ้นมาออกมาประมาณนี้ ถ้าต้องการจะ export ไฟล์ ADI ออกมาก็ไปที่  Edit > Select All
จากนั้นไปที่File > Export Selected range> ADIF... แล้วก็บันทึกไฟล์ได้ตามต้องการครับตัวอย่างมาโคร สำหรับ Contest exchange

 <%ClearTXW><%TX> TU <%HisCall>UR <%HisRST> <%HisNR>  <%HisNR><%RX>


 ข้อความที่ได้ก็จะเป็นดังรูปนี้

เรามีไฟล์ ADI และยังไม่สามารถส่งไฟล์นี้ไปยังกรรมการการแข่งขันได้เราต้องแปลงไฟล์นี้เป็นไฟล์  Cabrillo โปรแกรมที่ใช้ในการแปลงมีหลายตัวในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างโปรแกรม ADIF2CABR ของ sp7dqr โหลดได้ที่ http://sp7dqr.pl/en/converters.php


 เปิดโปรแกรม กรอข้อมูล เช่น Call used , Contest name, Category และอื่น ๆ ที่จำเป็น

ตัวอย่างไฟล์ log ที่แปลงออกมาจากโปรแกรมนี้

 

ไม่มีความคิดเห็น: