วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง :: velocity factor ในสายนำสัญญาณหมายถึงอะไร

E9F01
What is the velocity factor of a transmission line?
 

A. The ratio of the characteristic impedance of the line to the terminating impedance 
B. The index of shielding for coaxial cable 
C. The velocity of the wave in the transmission line multiplied by the velocity of light in a vacuum 
D. The velocity of the wave in the transmission line divided by the velocity of light in a vacuumแปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจง่ายว่า

velocity factor ในสายนำสัญญาณหมายถึงอะไร
คำตอบคือ ข้อ D 

เป็นค่าที่ได้จากการนำค่าความเร็วที่คลื่นเดินทางในสายนำสัญญาณหารด้วยความเร็วของแสงในสุญญากาศ

* velocity factor อาจจะเรียกอย่างย่อว่า VF
 E9F02
Which of the following determines the velocity factor of a transmission line?


A. The termination impedance
B. The line length
C. Dielectric materials used in the line
D. The center conductor resistivityแปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจง่ายว่า 

อะไรเป็นตัวกำหนดค่า  velocity factor ในสายนำสัญญาณ 


คำตอบคือ ข้อ C 
วัสดุที่นำมาทำฉนวนในสายนำสัญญาณ
 E9F03
Why is the physical length of a coaxial cable transmission line shorter than its electrical length?
 

A. Skin effect is less pronounced in the coaxial cable 
B. The characteristic impedance is higher in a parallel feed line
C. The surge impedance is higher in a parallel feed line
D. Electrical signals move more slowly in a coaxial cable than in airแปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจง่ายว่า 

ทำไมความยาวทางกายภาพของสายนำสัญญาณแบบ Coaxial จึงสั้นกว่าความยาวทางไฟฟ้าคำตอบคือ ข้อ D

เพราะว่าสัญญาณเดินทางในสายนำสัญญาณแบบ Coaxial ได้ช้ากว่าเดินทางในอากาศE9F04
What is the typical velocity factor for a coaxial cable with solid polyethylene dielectric?


A. 2.70
B. 0.66
C. 0.30
D. 0.10แปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจง่ายว่า 

โดยปกติแล้วสาย Coaxial ที่มีฉนวนแบบ solid polyethylene จะมีค่า velocity factor เท่ากับเท่าไร


คำตอบคือ ข้อ B 
0.66

ไม่มีความคิดเห็น: