วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง :: ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงสายอากาศ rhombic แบบ unterminated

E9C04
Which of the following describes a basic unterminated rhombic antenna?


A. Unidirectional; four-sides, each side one quarter-wavelength long; terminated in a resistance equal to its characteristic impedance


B. Bidirectional; four-sides, each side one or more wavelengths long; open at the end opposite the transmission line connection


C. Four-sides; an LC network at each corner except for the transmission connection;
 

D. Four-sides, each of a different physical length(รูปสายอากาศ สายอากาศ rhombic แบบ unterminated จากหนังสือข้อสอบของ ARRL)
แปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจง่ายว่า 

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงสายอากาศ  Rhombic แบบ unterminated (ปลายเปิดออกจากกัน)
คำตอบ ข้อ B 

B เป็นสายอากาศแบบสองทิศทาง มีสี่ด้านแต่ละด้านมีความยาว 1 ความยาวคลื่นหรือมากกว่า ปลายด้านตรงข้ามกับจุดต่อสายนำสัญญาณจะถูกเปิดออกE9C05
What are the disadvantages of a terminated rhombic antenna for the HF bands?


A. The antenna has a very narrow operating bandwidth


B. The antenna produces a circularly polarized signal


C. The antenna requires a large physical area and 4 separate supports


D. The antenna is more sensitive to man-made static than any other type


 แปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจง่ายว่า 

ข้อด้อยของสายอากาศ rhombic แบบ terminated ในย่านความถี่ HF คือ

คำตอบ ข้อ C 
สายอากาศมีโครงสร้างขนาดใหญ่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากและต้องใช้เสาในการยึดทั้ง 4 มุม

E9C06
What is the effect of a terminating resistor on a rhombic antenna?


A. It reflects the standing waves on the antenna elements back to the transmitter


B. It changes the radiation pattern from bidirectional to unidirectional


C. It changes the radiation pattern from horizontal to vertical polarization


D. It decreases the ground loss(รูปสายอากาศ สายอากาศ rhombic ที่มี terminating resistor จากหนังสือข้อสอบของ ARRL)

แปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจง่ายว่า 

ผลที่ได้จากการต่อตัวต้านทานไว้ที่ปลายของสายอากาศ rhombic คือ

คำตอบ ข้อ B 
ทำให้รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเปลี่ยนไปจากสายอากาศสองทิศทาง เป็นสายอากาศแบบทิศทางเดียว
 


ไม่มีความคิดเห็น: