วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทดลองเครื่องรับ 27-29 MHz ระบบ FM 1 ช่องความถี่


วงจรกำเนิดความถี่ที่ใช้ กำเนิดความถี่ 16.XXX MHz จะเป็น 16 เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับช่องความถี่ที่เราต้องการ 
สามารถคิดได้จาก ช่องความถี่ที่เราต้องการ -10.7 MHz เช่น ผมต้องการความถี่ 27.185 MHz (ช่อง 19C)

27.185 - 10.7 = 16.485 MHz แต่แร่ที่ตรงความถี่ที่เราต้องการไม่มีขาย พอจะหาได้ที่ 16.490 MHz ซึ่งก็สามารถใช้ได้ เราอาจจะดึงความถี่ของแร่ลงมานิดหน่อยด้วยการเพิ่มค่า C1 C2 


เครื่องรับระบบ FM (สามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์รับ AM /SSB/CW ได้)ใช้ MC3362 และวงจรกำเนิดความถี่ภายนอก เครื่องตัวอย่างนี้สามารถเลือกรับได้ในช่วง 27-29 MHz ในรูปยังไม่ต่อ โวลลุ่ม, SQL, และ preamp.

 

ทดลองรับสัญญาณ


ตัวอย่างการต่อวงจร

ในตัวอย่างผมได้กรีดแผ่นปริ้นออกมาตามรูป เพื่อความสะดวกในการประกอบ เพื่อน ๆ อาจจะใช้เทคนิคการต่อสายแบบอื่น ๆ ก็ได้ตามสะดวก


ตัวอย่างการกรีดลายปริ้น เพื่อลดการใช้สายไฟชุดอุปกรณ์สำหรับเพื่อนสมาชิก
 

1 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

เยี่ยมไปเลยครับ