วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สายอากาศ 7 MHz จากหลังคา Metal sheet

เนื่องจากที่บ้านไม่มีที่ให้ขึงสายอากาศยาว ๆ แต่บังเอิญหลังบ้านมีหลังคาแบบ Metal sheet เลยทดลองนำเอามาเป็นสายอากาศ


ในรูปผมได้ใช้บาลัน 1:1 (เป็นของเก่าที่มีอยู่แล้ว) ปลายสายด้าน หนึ่งต่อกับโครงหลังคา อีกปลายต่อกับสายไฟยาวประมาณ 2-3 เมตร

 


ไม่มีความคิดเห็น: